Mailinglisterne Kirke & Teologi er nedlagt september 2005.